VARMEISOLASJON

VARMEISOLASJON MED INNVENDIG SOLSKJERMING

Varmeisolasjon med innvendig solskjerming også kalt vindusfilm har blitt stadig mer populært som et effektivt tiltak for å forbedre energieffektiviteten og komforten i boliger og kontorer. Denne innovative løsningen tilbyr en rekke fordeler som ikke bare reduserer energikostnadene, men også forbedrer det generelle inneklimaet.

En av de primære fordelene med varmeisolerende vindusfilm er dens evne til å redusere varmetap gjennom vinduene. Vinduer er ofte en kilde til betydelig varmetap i et bygg, spesielt i eldre bygninger eller i områder med ekstreme klimaforhold. Ved å installere varmeisolerende film på vinduene, kan denne varmen holdes inne i rommet, noe som resulterer i en jevnere temperatur og redusert behov for oppvarming. Dette ikke bare reduserer energiforbruket og kutt i kostnadene, men det bidrar også til å minske den generelle belastningen på oppvarmingssystemet og dermed forlenge levetiden.

I tillegg til å redusere varmetap, kan varmeisolerende vindusfilm også bidra til å beskytte mot solens skadelige UV-stråler. Noen typer film er spesielt utformet for å blokkere en betydelig andel av UV-strålene som kommer gjennom vinduene. Dette ikke bare beskytter innendørs inventar og møbler mot falming og skader forårsaket av sollys, men det kan også redusere risikoen for hudkreft hos mennesker som tilbringer mye tid innendørs.

I tillegg til å forbedre energieffektiviteten og beskytte mot UV-stråler, kan varmeisolerende vindusfilm også bidra til å redusere uønsket støy fra utendørsområder. Filmen fungerer som en ekstra barriere mot lyd, og kan dermed bidra til å skape et mer fredelig og rolig inneklima.

Det er viktig å merke seg at ikke alle varmeisolerende vindusfilmer er like, og derfor er det viktig å velge en film av høy kvalitet som passer til dine spesifikke behov og budsjett. En profesjonell installasjon er også viktig for å sikre at filmen fungerer optimalt og gir de forventede fordelene.

Samlet sett kan varmeisolerende vindusfilm være et verdifullt tillegg til enhver bygning, og kan bidra til å forbedre både energieffektiviteten og komforten på en kostnadseffektiv måte. Ved å investere i varmeisolerende film, kan boligeiere og bedrifter oppnå betydelige besparelser på energiregningene sine samtidig som de bidrar til å redusere sin karbonavtrykk og bevare miljøet

HVILKEN FILM PASSER BEST FOR MEG

I en bolig med dårlig energikarakter kan for bli en kostbar affære på vinterstid uten ordentlig varmeisolasjon. Det er mange grunner til at boliger ikke klarer å holde på energien(varmen) i vinter halvåret.

Etterislolering er et av de aller beste tiltakene som har størst potensiale for energieffektivisering. Men dette kan fort bli et stort og kostbart prosjekt.

Vårt varmeisolasjon tiltak er å montere innvendig lavemisjonsfilm som effektivt vil holde varmen innendørs og i tillegg  vil den fungere som en innvendig solskjerming hele året.

Vi tilbyr 2 forskellige energibesparende innvendig monterte solfilmer Low-E 20 og Low-E 50. Med disse lavemisjonsfilmene solfilmene kan du effektivt redusere kulderas gjennom vinduene dine i vinterhalvåret. De virker like effektive å montere på gamle eksisterende vinduer, som vel på nye moderne glass. Med disse 2 solskjermingfilmene vil du holde varmen innenhus bedre når det blir kaldt ute og i tillegg få god solskjerming om sommeren.

Begge filmene har i tillegg de samme solbeskyttende egenskapene som Solar Silver serien mot sollys, varme, blending og UV-stråler.

Med Low-E serien montert på vinduene vil du få opptil 33% energibesparelser i rommet hvor den er montert.  For hustander med mange store og små vinduer vil disse filmene kunne bidra med til lavere fyringskostnader i vinterhalvåret og mindre solskjerming tiltak i sommer månedene.

Filmene kan monteres på 1-lags, 2 lags vinduer og 3-lags herdet glass.

Se test rapport for Low-E 20 pdf

energi-spar-solfilmer
varmeisolasjon-med-innvendig-solskjerming